2018-as programok

Programok 2018-ban:

 • 2018.09.27.-én csütörtök délután Palé Község Önkormányzata és képviselő testülete sok szeretettel köszöntötte a hatvanadik életévüket betöltött lakosait. Meghívott vendégeinket Borsós István szórakoztatta tárogató muzsikával, volt torta tűzijátékkal, eszem-iszom és tánc. A galériában található képek talán visszaadják az est hangulatát.

Ezúton is kívánunk mindenkinek sok erőt és jó egészséget, hosszú boldog életet!

*****

 • 2018.06.23. Vakáció kezdő gyereknap
  Reggel 9 órától vártuk a kicsiket és nagyokat akadályversenyekre.Volt arc és csillámfestés, körhinta, ugrálóvár és zsíros kenyér party, a vattacukor stand előtt ritkán fogyott el a sor. Meghívott vendég a DOMBÓVÁRI ZENÉSZEK EGYESÜLETE volt,akik fúvós hangszereikkel hamar elvarázsolták a gyerekeket és a felnőtteket is, annyira, hogy többen táncra is perdültek. Tombolasorsolással zártuk a programot.

*****

 • 2018. 06.16. Sümegi kirándulás: Az NKA támogatásával valósult meg a sümegi kirándulás, melyen 47 fő vett részt.Több generációs program volt, hiszen 6 család vett részt úgy a kiránduláson,hogy gyermek-szülő- nagyszülő, és 8 család úgy,hogy gyermek-szülő is együtt volt.
  Reggel 7-órai indulással támadtuk meg Sümeget, velünk volt a jókedvünk és a várakozás is, hogy mit tudunk kihozni a napból.A buszon nyelvtörő és elgondolkodtató kvíz játékokat játszottunk. Sümegre érve felkerestük a Kisfaludi Sándor Emlékházat,Plébánia Templomot, színvonalas idegenvezetést kaptunk.Ebédet a hangulatos Várcsárda étteremben ehettünk.Ebéd után jött a neheze: fel kellett sétálni a Sümegi Várba, jó kis kaptató volt.Itt is kaptunk idegenvezetést, ami humoros és színes is volt. A várból lenyűgöző kilátás nyílt Sümegre. Mikor már mindenki kellemesen elfáradt visszamentünk a várcsárdához, itt volt még hintó és fegyvermúzeum is, és a föld alatti rendezvénycsarnokban egy igen színvonalas lovas bemutatót nézhettünk meg. Elérkezett az ideje a hazaindulásnak, de még megálltunk Balatongyörökön egy félórára, hogy a Balatonban gyönyörködjünk, amely hatalmas szivárvánnyal fogadott bennünket, igaz, később adott egy kis esőt is a nyakunkba.

*****

 • 2018.04.12.
  A képviselő-testület ……./2017. év (11.30). számú határozatában mondta ki és fogadta el, hogy Palé településen a Kitelepítés Emléknapja április 12-e.A képviselő-testület már akkor elhatározta, hogy a következő évben, azaz, a mai napon 2018. év április 12. napján az 1946. évi kitelepítést megélt, átélt családok tiszteletére a PALÉÉRT EGYESÜLETTEL, a lakossággal és a kitelepítést átélt családokkal, személyekkel együtt ebből az alkalomból Ünnepi Megemlékezést tart.A magyarországi németek elhurcolásának emléknapja hivatalos magyar állami emléknap, melynek létesítéséről 2012-ben hozott határozatot az Országgyűlés. Az emléknap dátuma január 19., utalva arra, hogy 1946-ban ezen a napon kezdődött meg a magyarországi németek szervezett elűzetése, az otthonaikból kényszerrel nyugatra telepítendő első budaörsi lakosokat szállító vonatszerelvény elindítása.A 12 330/1945. M.E. számú rendelet értelmében mindazok kötelesek voltak áttelepülni Németországba, akik az 1941. évi népszámláláson német nemzetiségűnek vallották magukat. Kötelesek voltak áttelepülni a Wolksbund tagjai és mind azok, akik valamely fegyveres alakulatban harcoltak, továbbá azok is, akik a nevüket visszanémesítették. Összességében 185 600 német nemzetiségű lakost, nagyobbrészt parasztokat telepítettek ki, megfosztva őket házuktól, földjüktől, állataiktól.Dr. Füzes Miklós történész szerint a svábság kitelepítését megyénk erősen megszenvedte. Baranyában közel húsz-huszonkétezer embert kényszerítettek lakóhelyének elhagyására, mintegy kollektív büntetésként. A németek kitelepítéséhez az 1941. évi népszámlálás személyi adatait használták útmutatóként. Az abban szereplő nevek, lakcímek és egyéb adatok szerint összesen 536 700 személyt szűrtek ki, mint a „sváb kitelepítési rendelet hatálya alá” tartozót. Azokat, akik „megvallották” nemzetiségüket, anyanyelvüket. Összesen 1614., németek által lakott magyar településről készült névjegyzék. Végül is mire a kitelepítéseket azok embertelensége, illetve fogadókészség hiánya miatt 1948. végén leállították, „csak” 604 település lakóit szűrték meg. A Belügyminisztérium 1949. február 18-i jelentésében összegezve a hazai kitelepítéseket, összesen 163 000 főről írnak.Nemre, korra való tekintet nélkül készítették el a kitelepítésre ítéltek névjegyzékét, töltötték fel a vasúti vagonokat.Dr. Füzes Miklós „Forgószél” című riportkötetében elmondja, hogy területünkről az első szerelvény Beremendről indult 1946. május 26-án, amit Magyarbóly követett, ám a betakarítási munkálatok miatt a programot leállították. A technikai feltételeket, a szerelvényeket a kormánybiztos nem tudta biztosítani. Ősszel folytatódott, majd 1947-ben a kitelepítés felgyorsult és az egész megye területére kiterjedt. Ekkor még Németország nyugati zónájába vitték a baranyaiakat, 1948. május-júniusában pedig a szovjet zónába.A megannyi sorstragédiát, mérhetetlen szenvedést okozó akciónak évtizedekig érezhetők voltak a következményei. S bár sokan tiltakoztak ellene, erősebb volt a kitelepítési szándék és adott volt hozzá a lehetőség.

  A kitelepítéseket követően nem mindenki viselte el a kényszert, a rokonságtól való elválást, sok családot kettétört. Sokan néhány hónap vagy év múlva visszaszöktek Magyarországra, lakóhelyükre. Továbbá, amint lehetett jönni, jöttek látogatóba, valamint sokan próbálták egykori szülőfalujukat, városukat anyagilag is segíteni.

  Településünk történetének kiemelkedő, sorsfordító, a legnagyobb tragédiát megért eseménye volt az 1946. év április hónapban végrehajtott német nemzetiségű lakosságának a kitelepítése.

  A településen 36 család élt, 35 család kitelepítésére került sor, 1 családot nem telepítettek ki.

  Ma itt és most erre emlékezünk és emlékeztetünk.

  Emlékezünk, főt hajtunk, gyertyát gyújtunk, koszorút helyezünk el mindazon családok, személyek tiszteletére, akik e borzalmat, e sorsfordító eseményt átélték.

*****

 • 2018.04.11. Az előnevelt csibék kiosztására került sor.

*****

 • 2018.03.16. Krumpli vetőmag kiosztására került sor.

*****

 • 2018. 03.09-10. Mezőgazdasági képzés befejezése

*****

 • 2018. 03.03.Szociális Földprogram Paléban 2017 elnevezésű projektben nyert támogatásának vetőmagosztására és mezőgazdasági továbbképzésére is ezen a napon került sor.

 

Az eseményekről a galériában tekinthetők meg a képek.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.